FOTOS: POLO POLO EN CANDELA.

Con todo.


Al arranque de la entrevista


Mano firme.


Polo Polo echaba un chiste blanco a la raza de Candela.


Kissyfur y Polo Polo después de la entrevista.Kissy estaba muy feliz.


Polo Polo con Luchero Puchero


En entrevista.


Agarrándole cariño al micrófono de Candela.